Uslovi korišćenja

 

Korišćenjem ovog web i mobilnog servisa kao i aplikacije za pametne telefone saglasni ste sa njegovim uslovima korišćenja, stoga Vas molimo da ih pažljivo pročitate.

 

Ime i autorska prava

Web stranica www.cammeo.rs u vlasništvu je privrednog društva Cammeo Grupa doo (dalje u tekstu Cammeo).

Cammeo omogućuje korišćenje usluga i sadržaja internet stranice www.cammeo.rs koje je regulisano ovim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korišćenje web i mobilnog servisa te aplikacije za pametne telefone. Korišćenjem servisa krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa Opštim uslovima poslovanja i korišćenja te pristaju na korišćenje internet stranice www.cammeo.rs te aplikacije za pametne telefone u skladu sa njima.

Svi materijali koji se nalaze na www.cammeo.rs ekskluzivna su intelektualna svojina firme Cammeo Grupa doo i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava te nosiocima prava na logu/žigu i/ili dizajnu.

 

Podaci o firmi:

Cammeo Taxi Partner doo

Sedište: Banatska 83e, 11 080 Zemun

PIB: ‎110417030

MB: ‎21347906

Beograd - 19987

www.cammeo.rs 

 

Lični podaci 

Korisnik weba, mobilnog servisa i aplikacije za pametne telefone odgovoran je za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i prihvata odgovornost za sve aktivnosti unutar svog korisničkog naloga.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a Cammeo će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

U skladu sa internim pravilima Cammeo Grupa doo, svi pozivi se snimaju.

Cammeo Grupa doo obavezuje da će telefonski broj i e-mail adresu koristiti isključivo za distribuciju informacija vezanih za poslovanje firme.

 

Odjava sa web, mobilnog servisa ili aplikacije Cammeo

Ako želite odjaviti svoj korisnički nalog, obratite nam se na [email protected], a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

 

Cena

Cammeo se obavezuje da jasno, vidljivo i čitljivo istakne iznos tarife usluge, a usluga naručivanja putem web, mobilnog servisa ili aplikacije za pametne telefone se ne naplaćuje.

 

Ostalo

Pristup internet stranici Cammeo.rs ili Cammeo aplikaciji za pametne telefone ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja pa u slučajevima vanrednih okolnosti koje su van kontrole firme Cammeo, a koje ćemo nastojati ukloniti u što kraćem roku.

Cammeo ima pravo izmeniti uslove korišćenja i ne odgovara za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu online objavom na internet stranici Cammeo.rs.